Beste koorleden en gasten,

Na de vakantie zijn inmiddels de repetities vanaf 5 september weer begonnen en mochten we op 17 september medewerking verlenen aan een eredienst in de Levensbron.

Op 19 september zijn we met de meesten van ons naar de Paradijshoeve in Ridderkerk geweest om daar met elkaar een brunch te gebruiken. Dit samenzijn was heel smakelijk maar meer nog: gezellig. Je hebt dan toch meer tijd om met elkaar te praten. Van dit gebeuren zijn foto's gemaakt, die staan op een apart blad.

Nu staat eerst de ledenvergadering op het programma, deze wordt gehouden op 9 april. We beginnen deze avond met een gezamenlijke maaltijd die om 18.00 uur wordt geserveerd.

Op 5 mei werken we mee aan de eredienst in de Prot. Gem. te Ridderkerk (kerkgebouw: de levensbron).

Ook zullen we op 1e kerstdag in ditzelfde kerkgebouw gaan zingen.

Nieuwe leden zijn hartelijk welkom, dat geldt meer nog voor mannen; vooral bassen en baritons kunnen we goed gebruiken.

Ook al wordt het koor kleiner, dat is volgens velen nog niet ten koste gegaan van de koorklank.

Daarom ook opnieuw de oproep: sluit je aan bij het koor; het is belangrijk voor longen, lijf en leden.

Zingen heeft een positief effect op de gezondheid, voor zingen moet je een goede ademhaling hebben. Daardoor worden ook alle andere organen van zuurstof voorzien. Dus zingen is goed voor het hele lichaam

We repeteren elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het kerkgebouw de Levensbron,  Jan Luykenstraat 10.

U kunt ons ook vinden op de website: www.koor-levensbron.nl

Iedereen is welkom.

Namens het koorbestuur,

 Johan Vlietstra