Protocol voor de repetities van het koor “de Levensbron”

 

Maatregelen met ingang van 16 november 2021:

 

Corona protocol

 • Bij toegang wordt gevraagd uw QR-code te laten zien, deze wordt gecontroleerd
 • Ook bij geringe gezondheidsklachten niet komen
 • Bij lopen in de kerk uw mondkapje gebruiken
 • Bij betreden van de kerk niet in de hal gaan zitten maar gelijk doorlopen naar de kerkzaal
 • Onderling afstand houden, zo mogelijk 1,5 meter
 • Muziek onderling niet doorgeven
 • Jassen niet aan de kapstok hangen maar bij u houden
 • Op de banken liggen papieren, deze geven een zitplaats aan
 • Koffie en thee worden in de pauze bij de keuken door 2 bestuursleden opgehaald en aangereikt. We blijven ook tijdens de pauze dus in de kerkzaal en gaan niet nodeloos lopen
 • Bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje gebruiken, ook wanneer u naar het toilet gaat
 • Maak zo weinig mogelijk gebruik van het toilet

 

Mocht u (nog) geen QR-code hebben, op de bibliotheek zijn formulieren te verkrijgen waarop u de nodige gegevens kunt invullen. Binnen enkele dagen ontvangt u dan de QR-code op papier toegestuurd.

 

Algemene richtlijnen

 • Volg steeds de algemene basisregels op. Was de handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in de elleboog, raak het gezicht zo min mogelijk aan, blijf thuis bij vermoeden van corona gerelateerde gezondheidsklachten.
  Ook al is de 1,5 meter regel vervallen, ga toch ook niet te dicht bij elkaar zitten.

Ventilatie en registratie

 • Ventilatie: Essentieel voor het beperken van de concentratie aerosolen is goede ventilatie, met instroom van verse lucht en afvoer van de oude lucht naar buiten of een andere ruimte.
  Betekent: klapraampjes en zo nodig deuren open en ventilator aan.
  Voorafgaand aan de repetitie moet tenminste 10 minuten zijn gelucht.
 • Registratie: een ledenlijst is aanwezig waarop is aangegeven welke leden aanwezig zijn. dit vergemakkelijkt een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

 

Gebruik repetitieruimte

 • De richtlijnen voor het gebruik van de repetitieruimte zijn leidend.
 • Lucht de ruimte zo veel als mogelijk is en begin daar ruim van te voren mee.

 

Hygiëne repetitieruimte

 • Volg de aanwijzingen welke voor de ruimte gelden en raak deurklinken zo weinig mogelijk aan. Gebruik daarbij desinfecterende gel.
 • Reinig microfoons met een reinigingsdoek o.i.d. voor en na het gebruik.
 • Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem eigen materialen mee terug naar huis.