Protocol voor de repetities van het koor “de Levensbron”

 

Maatregelen met ingang van 25 september 2021:

 

 • Vanaf 25 september vervalt de verplichte 1,5 meter maatregel, toch is een armlengte afstand tussen de leden gewenst.
 • Basisregels als handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en goede ventilatie blijven gelden.
 • Hierdoor kan er veel, zoals in dit protocol is te lezen.
 • De repetities zijn van 19.30 tot 20,30 uur zonder pauze, dus ook zonder koffie of thee.
 • De jas meenemen in de kerkzaal, niet aan de kapstok.
 • Zitten in zig-zag formatie over de volle breedte van de kerkbanken, hiervoor zullen blaadjes op de banken worden gelegd.
 • Deze regels zullen we de hele maand oktober hanteren en eventueel herzien wanneer de gewenst of mogelijk is.

Algemene richtlijnen

 • Volg steeds de algemene basisregels op. Was de handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in de elleboog, raak het gezicht zo min mogelijk aan, blijf thuis bij vermoeden van corona gerelateerde gezondheidsklachten.
  Ook al is de 1,5 meter regel vervallen, ga toch ook niet te dicht bij elkaar zitten.

Ventilatie en registratie

 • Ventilatie: Essentieel voor het beperken van de concentratie aerosolen is goede ventilatie, met instroom van verse lucht en afvoer van de oude lucht naar buiten of een andere ruimte.
  Betekent: klapraampjes en zo nodig deuren open en ventilator aan.
  Voorafgaand aan de repetitie moet tenminste 10 minuten zijn gelucht.
 • Registratie: een ledenlijst is aanwezig waarop is aangegeven welke leden aanwezig zijn. dit vergemakkelijkt een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

 

Gebruik repetitieruimte

 • Een coronatoegangsbewijs is niet nodig.
 • De richtlijnen voor het gebruik van de repetitieruimte zijn leidend.
 • Lucht de ruimte zo veel als mogelijk is en begin daar ruim van te voren mee.

 

Hygiëne repetitieruimte

 • Volg de aanwijzingen welke voor de ruimte gelden en raak deurklinken zo weinig mogelijk aan. Gebruik daarbij desinfecterende gel.
 • Reinig microfoons met een reinigingsdoek o.i.d. voor en na het gebruik.
 • Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem eigen materialen mee terug naar huis.