Christelijk Gemengd Koor “de Levensbron”

 

Het “Gereformeerd Kerkkoor Ridderkerk” is ontstaan vanuit een familie/ vriendengroep welke rond de kerst van 1966 spontaan een koor vormde. Dit bleek dusdanig aan te slaan dat op 13 januari 1967 het koor werd opgericht.

Het  koor heeft achtereenvolgend de volgende dirigenten gehad: K. de Jong, J. Stolk, Meijburg en  A. Poortvliet.

Momenteel staat dhr. B. Kruis voor het koor.
Per 1 januari 2013 is de naam gewijzigd in Christelijk gemengd Koor "de Levensbron". Het ledenaantal nam gestaag toe, ongeveer twaalf jaar geleden bestond het koor uit ca. 110 leden. De laatste jaren heeft een aantal leden als gevolg van leeftijd, ziekte en overlijden het koor moeten verlaten. Het koor is nu 31 stemmen rijk. Vooral de mannen kunnen versterking goed gebruiken.

Het repertoire is gevarieerd; psalmen en gezangen maar ook algemeen christelijk liederen en oratoria staan, of hebben dat gestaan, op het repertoire.

In de loop der jaren is vaak in kerken en zorgcentra gezongen; ook is een aantal malen medewerking verleend aan het ‘Concert voor ouderen’ in de St. Laurenskerk te Rotterdam.

Met enige regelmaat is het koor via uitzendingen van de EO te zien en te beluisteren.
De repetities zijn op dinsdagavond 19.30 tot 21.30 uur in het kerkgebouw de Levensbron aan de Jan Luykenstraat in Ridderkerk. Het lidmaatschap bedraagt momenteel € 15,- per maand.